Välkommen till Riksföreningen för SLE


Vad vi gör

Vi är en rikstäckande förening för SLE/Lupus som skapar gemenskap och sprider information om diagnosen.

Alla är välkomna som medlemmar!

Man måste inte ha SLE/Lupus för att vara medlem. Vill man vara aktiv medlem kan man vara det på många sätt såsom att vara delaktig i styrelsens arbete, hjälpa till att anordna eller delta vid en aktivitet och komma på årsmöten och andra aktiviteter. Viktigast är att man vill vara medlem för utan våra medlemmar skulle vi inte finnas.


Våran största årliga aktivitet är SLE dagen som är en stor föreläsningsdag som sker i Maj.

Kalender

Inga kommande aktiviteter

Aktuellt