Bli medlem – Riksföreningen för SLE

Bli medlem

Medlemskap i Riksförening för SLE

Reumatikerförbundet består av Distrikt med lokala Föreningar och Riksföreningar.

Vill du bli medlem i Riksförening för SLE måste du ange det specifikt vid anmälan. Du blir då medlem även i Reumatikerförbundet. (Det räcker inte att ange SLE som diagnos på ”Min sida”.)

Du kan också ha dubbelt medlemskap vilket innebär att du är medlem både i en riksförening och en lokal reumatikerförening inklusive distrikt. Något som vi rekommenderar om du vill delta i lokala aktiviteter.

Vill du bli medlem eller veta om du är medlem i Riksförening för SLE mejla till oss på [email protected] eller ring Medlemsregistret telefon 08 505 805 00.

Alla är välkomna som medlemmar!

Styrelsen i Riksförening för SLE