KALLELSE till årsmöte 2024 Riksföreningen för SLE

Datum: Lördagen den 16 mars 2024

Tid: 11.00-12.30

Plats: digitalt möte via Teamslänk (erhålls efter anmälan)

 

Tidplan:     11.00 - 12.00 Årsmöte enligt dagordning

                                          12.00 - 12.10 Paus

                                          12.10 - 12.30 Reumatikerförbundet information

                                          12.30 - 13.15 Konstituerande möte för invalda personer i styrelsen

 

Din anmälan till årsmötet vill vi ha senast den 6 mars 2024 via mejl till: [email protected]

 

Hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen

Riksförening för SLE