Just nu pågår en träningsstudie på Örebro universitetssjukhus som leds av docent Carina Boström och Ioannis Parodis, Karolinska Institutet. Syftet är att ta reda på effekterna av högintensiv träning vid SLE.

Studien går till så att efter att läkare har kontrollerat att man uppfyller kriterierna för studien kommer ett cykeltest att utföras, blodprov att tas och ett antal frågeformulär besvaras.

Därefter lottas man in i antingen en träningsgrupp eller en kontrollgrupp. Träningsgruppen kommer att få utföra högintensiv träning 2 gånger i veckan i 12 veckor på Örebro sjukhus och träningen leds av fysioterapeut Katrina Dahlin. Om man blir lottad till kontrollgruppen så fortsätter man att vara fysiskt aktiv som vanligt.

Efter 6 månader blir personerna i kontrollgruppen erbjudna samma träning som träningsgruppen. Båda grupperna erhåller sedvanlig vård som vanligt under studiens gång. 

Är du intresserad av att delta? Kontakta Carina Boström
Mail: [email protected]
Tel: 07-220 063 21