I helgen höll Reumatikerförbundet sin årsstämma 2023

På plats, i Borlänge, var Åsa Sköldehammar -föreningsordförande, med föra att rösta för SLEföreningens räkning i de olika frågorna  om stadgeändringar och motioner.

I långa loppet angår detta vår förening, då vi är en del av Reumatikerförbundet.

Förutom röstning och olika val så blev det även tillfälle för en hel mängd med förtroendevalda, från landets alla delar, att träffas och utbyta föreningserfarenheter samt fylla på ”föreningsdrivet”.

På årsstämman beslutades det bl a att Riksföreningar till kommande stämmor får ha 2st röstmandat, dvs dubbelt så många som innan. Vi får på så sätt än mer att säga till om vad som skall tas till beslut.

Detta främjar vår förening i arbetet med att sprida kunskapen om SLE!