Har du fyllt i COVAD 2-enkäten?

Covid-19-vaccination för patienter med autoimmuna sjukdomar (CoVAD-2)

Många länder vaccinerar aktivt sin befolkning mot covid-19-infektion efter att stora kliniska prövningar visat effekt och rapporterat säkerhetsdata.

Dock saknas data om långtidseffekter och säkerhet av vaccinet hos patienter med autoimmun sjukdom saknas. Vi är en grupp läkare och forskare som vill studera effekterna av covid-19-vaccinet hos patienter med autoimmuna sjukdomar i jämförelse med friska individer.

Därför ber vi både individer med autoimmun sjukdom såväl som de utan någon diagnostiserad autoimmun sjukdom att delta i denna undersökning. Man kan delta i undersökningen även om man inte har vaccinerat sig. Undersökningen tar mindre än 7 minuter. Dina svar hålls konfidentiella och anonyma. Vi kommer att analysera data för publicering i medicinska tidskrifter. Målet är att förstå och diskutera kring de långsiktiga effekterna och säkerheten av covid-19-vaccinet.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta Dr Latika Gupta (reumatolog): [email protected]

Länk till undersökningen: Svensk versionhttps://www.surveymonkey.com/r/957YL3B?lang=sv