Om oss

Lär dig mer om vår förening och ta del av vårt arbete här.

Vi är en rikstäckande förening för SLE/Lupus som skapar gemenskap och sprider information om diagnosen.

Alla är välkomna som medlemmar!

Man måste inte ha SLE/Lupus för att vara medlem. Vill man vara aktiv medlem kan man vara det på många sätt såsom att vara delaktig i styrelsens arbete, hjälpa till att anordna eller delta vid en aktivitet och komma på årsmöten och andra aktiviteter. Viktigast är att man vill vara medlem för utan våra medlemmar skulle vi inte finnas.

Vi arbetar med att:

 • vara rikstäckande, det vill säga täcka hela Sverige
 • informera allmänheten om SLE/Lupus och innebörden av sjukdomen
 • vara en given kontaktpunkt för nyinsjuknade som vill veta mer om diagnosen och livet med den och för andra som kan ha intresse av att veta mer om SLE/Lupus
 • skapa gemenskap
 • skapa kontakter med andra föreningar och våra grannländer
 • ge stöd och inspiration till de som lever med eller vid sidan om någon med SLE/Lupus
 • bidra med medel till forskningen
 • minska den ensamhet och isolering som diagnosen kan innebära

Aktiviteter:

 • vi anordnar SLE-dagar 
 • vi besöker reumatikerdistrikten och föreläser om livet med SLE/Lupus 
 • vi anordnar erfarenhetseminarium
 • vi ordnar fikaträffar och enklare informationsträffar
 • vi har en Facebookgrupp för våra medlemmar – ”Riksförening för SLE”
 • vi säljer fjärilspin till förmån för vår verksamhet och SLE-forskningen

Är det någon aktivitet som ni saknar får ni gärna komma med förslag. Skriv till vår mailadress: [email protected]

Om du är nyfiken på oss i styrelsen och andra förtroendevalda hittar du oss här: Presentation av förtroendevalda