Vad vi erbjuder medlemmar

Vi behöver er medlemmar och ni behöver oss.

Som medlem får du:

  • tillgång till vår medlemsgrupp på Facebook ”Riksförening för SLE”
  • en kontaktpunkt 
  • gemenskap
  • tidningen Reumatikervärlden
  • SLE-dagar
  • föreläsningar
  • erfarenhetsseminarier/workshops
  • kunskap och information
  • som medlem kan du söka stipendier och bidrag för rehabilitering från Reumatikerförbundet