SLE-dagen 2020 – Riksföreningen för SLE

SLE-dagen 2020

På grund av restriktionerna kring Covid-19 går det inte heller att genomföra dagen under hösten så som vi planerat.

Vi väljer därför att flytta SLE-dagen till den 8 maj 2021. Platsen är som tidigare Rudbecklaboratoriet i Uppsala och vi anordnar dagen i samarbete med Forskargruppen i Reumatologi vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset. Dagen kommer att innehålla föreläsningar både om sjukdomen och forskningen kring SLE.

När dagen närmar sig skickar vi inbjudan till alla våra medlemmar. Program och inbjudan kommer även att finnas här på https://sle.reumatiker.se och på https://www.facebook.com/rfsle samt i vår medlemsgrupp på Facebook.