Årsmöte

Årsmötet hålls digitalt. Medlemmarna kallas via mejl.